จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ และคณะกรรมการฯ ออกรับบริจาคโลหิต
ดวงตา และอวัยวะ ณ หอประชุมอำเภอบำเหน็จณรงค์ มีผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมด 181 คน ได้โลหิตจำนวน 117 ยูนิต มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 5 ราย
และบริจาคอวัยวะ 5 ราย

จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ