จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางนุชกานต์ รามณีย์
รองนายกเล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ โครงการ
จิตอาสา บริจาค โลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ ณ วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ทั้งนี้ มีผู้มีจิตศรัทธาที่สามารถ
บริจาคโลหิตได้ ร่วมบริจาคโลหิต ได้รับโลหิต จำนวน 41 ยูนิต ได้รับบริจาคดวงตา จำนวน 18 รายและได้รับบริจาค อวัยวะ จำนวน 11 ราย

จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง