จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิต น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ อาคารโดม สวนสัตว์นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา มีผู้ประสงค์บริจาคโลหิต
432 ราย ผู้บริจาคฯที่ได้ 324 ยูนิต ผู้บริจาคฯไม่ได้ 108 ราย

จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา