จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.20 – 12.00 น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี สามารถ
รับบริจาคโลหิตได้ 143 ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต 143 ยูนิต. แบ่งเป็น กรุ๊ป A จำนวน 32 ราย กรุ๊ป B จำนวน 49 ราย กรุ๊ป O จำนวน 53 ราย และกรุ๊ป AB
8 ราย ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ได้รณรงค์แสดงความจำนงบริจาคดวงตา ได้ จำนวน 41 ราย

จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี