จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.20 – 12.00 น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ ห้องประชุมโรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน ต.นาประดู่
อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี  สามารถรับบริจาคโลหิตได้ 78 ราย  คิดเป็นปริมาณโลหิต 78 ยูนิต แบ่งเป็น กรุ๊ป A จำนวน 34 ราย กรุ๊ป B จำนวน 18 ราย กรุ๊ป O
จำนวน 23 ราย และกรุ๊ป AB 3 ราย

จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี