จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอยะหริ่งอ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี สามารถ
รับบริจาคโลหิตได้ 124 ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต 124 ยูนิต. แบ่งเป็น กรุ๊ป A จำนวน 32 ราย กรุ๊ป B จำนวน 30 ราย กรุ๊ป O จำนวน 47 ราย และกรุ๊ป AB
15 ราย ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ได้รณรงค์แสดงความจำนงบริจาคดวงตา ได้ จำนวน 16 ราย และบริจาคอวัยวะ ได้ จำนวน 2 ราย

จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี