จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ อำเภอปักธงชัย มีผู้ประสงค์บริจาคโลหิต 317 ราย ผู้บริจาคฯที่ได้ 250 ยูนิต ผู้บริจาคฯไม่ได้ 67 ราย

จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา