จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ อำเภอสูงเนิน มีผู้ประสงค์บริจาคโลหิต 140 ราย ผู้บริจาคฯที่ได้ 109 ยูนิต ผู้บริจาคฯไม่ได้ 31 ราย

จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา