จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ อำเภอวังน้ำเขียว มีผู้ประสงค์บริจาคโลหิต 315 ราย ผู้บริจาคฯที่ได้ 266 ยูนิต ผู้บริจาคฯไม่ได้ 49 ราย

จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา