จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา มีผู้ประสงค์บริจาคโลหิต 241 ราย ผู้บริจาคฯที่ได้ 171 ยูนิต ผู้บริจาคฯไม่ได้ 70 ราย

จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา