จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2561 สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ บริษัท เบนช์มาร์คอิเลคทรอนิค ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) มีผู้มาร่วมบริจาคโลหิต 47 ราย ผู้บริจาคฯที่ได้ 35 ราย
ผู้บริจาคฯไม่ได้ 12 ราย ได้โลหิต 14,000 ซี.ซี.

จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา