จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์และศูนย์บริจาคโลหิต โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ในโครงการ " จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ " เพื่อเฉลิมฉลองสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน ๖๓ ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต ๒๕,๒๐๐ ซี.ซี. ดวงตา จำนวน ๔๕ ราย และอวัยวะ จำนวน ๔๕ ราย

จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์