จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายคณะกรรมการฯ
เหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมบริจาคโลหิตและเป็นเกียรติในวันผู้บริจาคโลหิต  ณ  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครศรีธรรมราช
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช