จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ อำเภอเมืองยาง มีผู้มาร่วมบริจาคโลหิต 237 ราย ผู้บริจาคฯที่ได้ 193 ราย ผู้บริจาคฯไม่ได้ 44 ราย ได้โลหิต 77,200 ราย

จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา