จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ อำเภอประทาย มีผู้มาร่วมบริจาคโลหิต 391 ราย ผู้บริจาคฯที่ได้ 295 ราย ผู้บริจาคฯไม่ได้ 96 ราย ได้โลหิต 118,000 ซี.ซี.

จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา