จังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัด ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต พร้อมทีมเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลลำพูน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 มีผู้บริจาคโลหิต
จำนวน 56 ราย เป็นโลหิต 20,200 ซี.ซี. ผู้บริจาคดวงตา 24 ราย ผู้บริจาคอวัยวะ 21 ราย ผู้บริจาคร่างกาย 1 ราย ขอขอบคุณผู้อำนวยการ คณะอาจารย์
เจ้าหน้าที่ และนักเรียนทุกคน ที่ได้ประชาสัมพันธ์ และร่วมการบริจาคโลหิตในครั้งนี้

จังหวัดลำพูน
จังหวัดลำพูน