จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางธีระนุช มุ่งมาตร
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต บริจาคอวัยวะ ร่างกาย และ ดวงตา
ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี สภากาชาดไทย ณ หอประชุมอำเภอป่าโมก โดยมี นายอำเภอป่าโมก นายกกิ่งกาชาดอำเภอป่าโมก
สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอป่าโมก อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน และ นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมอำเภอป่าโมก ดังนี้ มีผู้แสดงความจำนง
จำนวน 165 คน รับบริจาคโลหิต จำนวน 116 ราย คิดเป็นโลหิต จำนวน 46,400 ซีซี บริจาคร่างกาย จำนวน 2 ราย บริจาคดวงตา จำนวน 2 ราย

จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง