จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางเนตรชนก พุ่มน้อย
เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองออกหน่วยรับบริจาคโลหิดร่วมกับโรงพยาบาลอ่างทอง
ณ ห้างสรรพสิ้นค้าบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง