จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนางธีรพร โชคเรืองสกุล
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมพิธีเปิด โครงการ หอการค้าร่วมใจบริจาคโลหิต
ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ ห้องโถง ชั้น 1 หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา