จังหวัดตราด

เมื่อวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ท่านประเสริฐ ลือชาธนานนท์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด)
มอบหมายให้ นางศุภากร โกศลเศรษฐ์ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตราด พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ร่วมออกปฏิบัติงาน
รับบริจาคโลหิต ณ ฟาร์มเลี้ยงกุ้งโรงเรือนระบบปิด ร้อยเพชร ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด มียอดผู้บริจาคโลหิต จำนวน 32 ราย ได้โลหิต
รวม 14,400 CC.

จังหวัดตราด
จังหวัดตราด
จังหวัดตราด
จังหวัดตราด