จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายให้
นางทัศนาวัลย์ วิริยานภาภรณ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย และคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมกับโรงพยาบาลเลย
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน  137  ยูนิต ได้ปริมาณโลหิต 61,650 ซีซี

จังหวัดเลย
จังหวัดเลย
จังหวัดเลย