จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ ธนาคารเลือดโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับบริษัทห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด (สุราษฎร์ธานี) จำกัด จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต
ดวงตา และอวัยวะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และจัดหาโลหิตเพื่อใช้ในการ
รักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาล ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ โดยมี ผู้บริหาร พนักงานฯ และลูกจ้างร่วมกิจกรรม ณ ห้องพยาบาล บริษัทห้องเย็น
เอเชี่ยนซีฟู้ด (สุราษฎร์ธานี) จำกัด ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับโลหิต 24 ยูนิต

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี