จังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2561 นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน พร้อมกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต พร้อมทีมเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลลำพูน ณ บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด สาขาลำพูน มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน
47 ราย เป็นโลหิต 16,450 ซี.ซี. ขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงาน ที่ได้ร่วมประชาสัมพันธ์การบริจาคโลหิตในครั้งนี้

จังหวัดลำพูน
จังหวัดลำพูน