จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. นางสิทธินีย์ ทวิพัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับธนาคารโลหิต โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ 1 คน
ให้ 3 คนรับ ณ กรมรบพิเศษที่ 4 ค่ายสฤษดิ์เสนา

จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก