จังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัด ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต พร้อมทีมเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลลำพูน ณ บริษัท เคฮิน (ไทยแลนด์) จำกัด มีผู้บริจาคโลหิต
จำนวน 79 ราย เป็นโลหิต 30,050 ซี.ซี. ขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงาน ที่ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการบริจาคโลหิตในครั้งนี้

จังหวัดลำพูน
จังหวัดลำพูน