จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางจินจณา โอสถธนากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้คณะกรรมการ-สมาชิก
เหล่ากาชาดฯ กลุ่มที่ 2 ร่วมกับ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ หอประชุมอำเภอแม่จัน มีผู้บริจาค 104 ราย
ได้โลหิต 39,500 ซีซี มีผู้แสดงความจำนง บริจาคดวงตา 4 ราย บริจาคอวัยวะ 4 ราย

จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงราย