จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2561 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ ธนาคารเลือดโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับโรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และจัดหาโลหิตเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาล
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ โดยมี ผู้บริหาร พนักงานฯ และเจ้าหน้าที่ จากบริษัท สยามโกบอลเฮ้าส์ จำกัด ประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรม
ณ โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท ห้องแก้วสมุย Convention 4 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับโลหิต 44 ยูนิต ไม่ผ่านการคัดกรอง 10 ราย มีผู้แสดง
ความจำนงบริจาคดวงตา 11 ราย และอวัยวะ 13 ราย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี