จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบหมายให้กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับสถานีกาชาดเทพรัตน์ ที่ 13 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8
จังหวัดนครสวรรค์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ตำรวจภูธรจังหวัดตาก มีผู้บริจาคโลหิต 55 ราย

จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก