จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดสุราษฎร์ธานีและธนาคารเลือดโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และจัดหาโลหิตเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาล
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ โดยมี ผู้บริหาร พนักงานฯ และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรม ณ บริเวณหน้าห้องจัดเก็บรายได้
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับโลหิต 49 ยูนิต ไม่ผ่านการคัดกรอง 16 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 3 ราย
และอวัยวะ 3 ราย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี