จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันพุธที่ 7 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 - 15.00 น.  นางจิรพรรณ  คงเคารพธรรม  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี
พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับสำนักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี ออกรับบริจาคโลหิตจากพนักงาน
และเจ้าหน้าที่ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด สาขาสิงห์บุรี ได้โลหิตทั้งสิ้น จำนวน 22 รายและได้รับบริจาคดวงตา 3 ราย และได้รับผู้บริจาคอวัยวะ
3 ราย ณ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด สาขาสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี