จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันพุธที่ 7 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. นางจิรพรรณ คงเคารพธรรม รองนายกเหล่ากาชาด
พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับสำนักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี ออกรับบริจาคโลหิตจากพนักงาน
และเจ้าหน้าที่ บริษัท ไทยซิบาอุระเด็นชิ จำกัดได้โลหิตทั้งสิ้น จำนวน 37 รายและได้รับบริจาคดวงตา 4 ราย และได้รับผู้บริจาคอวัยวะ 4 ราย
ณ บริษัท ไทยซิบาอุระเด็นชิ จำกัด อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี