จังหวัดบึงกาฬ

เมื่อวันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางนงลักษณ์ บุษยพรรณพงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้คณะกรรมการ
และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบึงโขงหลง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ อำเภอบึงโขงหลง ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลบึงกาฬ และอำเภอ
บึงโขงหลง โดยมีผู้บริจาคโลหิตโดยมีผู้บริจาคโลหิตทั้งหมด 131 คน ที่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 92 ราย ได้โลหิต จำนวน 92 ถุง รวม 38,900 ซีซี
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบึงโขงหลง

จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ