จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. นางอรสา วงศาโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายท่านรองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารพร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับโรงพยาบาลมุกดาหาร ร่วมจัดกิจกรรมออกหน่วย
รับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอหว้านใหญ่ยอดผู้บริจาคโลหิต 124 ราย คิดเป็นปริมาณ 43400 ซีซี  บริจาคดวงตา 10 ราย บริจาคอวัยวะ 9 ราย

จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร