จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 -12.00 น. นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยนางบุษดี สุวรรณรัตน์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมกับโรงพยาบาลเลย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ กองพัน
ทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 จังหวัดเลย มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 64 ยูนิต ได้ปริมาณโลหิต 28,800 ซีซี

จังหวัดเลย
จังหวัดเลย
จังหวัดเลย