จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นางรัติยา พัฒกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
ร่วมกับ ธนาคารเลือด รพ.ตรัง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข อ.นาโยง จ.ตรัง มีผู้บริจาคโลหิตทั้งหมด 58 ราย ได้โลหิต
42 ยูนิต คิดเป็นปริมาณโลหิต 16,800 ซีซี

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง