จังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-11.30 น. นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน มอบหมายให้คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต พร้อมทีมเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลลำพูน ณ บริษัท ฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส์ จำกัด
(มหาชน) มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 32 ราย เป็นโลหิต 12,400 ซี.ซี. ขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงาน ที่ได้ร่วมบริจาคโลหิต และประชาสัมพันธ์การบริจาค
โลหิตในครั้งนี้

จังหวัดลำพูน
จังหวัดลำพูน