จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 -12.00 น. นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมกับโรงพยาบาลเลย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต หอประชุมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อ.เมืองเลย จ.เลย มีผู้บริจาคโลหิต
จำนวน 77 ยูนิต ได้ปริมาณโลหิต 34,650 ซีซี

จังหวัดเลย
จังหวัดเลย
จังหวัดเลย