จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 08.30 -12.00 น. นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายให้
นางทัศนาวัลย์ วิริยานภาภรณ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย และคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมกับโรงพยาบาลเลย ออกหน่วย
รับบริจาคโลหิต ณ ศาลาประชาคมอำเภอเชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 214 ยูนิต ได้ปริมาณโลหิต 96,300 ซีซี

จังหวัดเลย
จังหวัดเลย
จังหวัดเลย