จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 08.30 -12.00 น. นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายให้กรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมกับโรงพยาบาลเลย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอนาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 138 ยูนิต
ได้ปริมาณโลหิต 55,200 ซีซี

จังหวัดเลย
จังหวัดเลย
จังหวัดเลย