จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 ห้างโรบินสัน สาขาตรัง ธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรังและเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ออกรับบริจาคโลหิตที่ ชั้น 2
ลานหน้าโรงภาพยนต์ในห้างโรบินสัน ได้โลหิตจำนวน 52 ยูนิต

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง