จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ร่วมกับธนาคารเลือด รพ.ตรัง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ศาลาประชาคม อำเภอรัษฎา
จ.ตรัง มีผู้บริจาคโลหิตทั้งหมด 133 ราย ได้โลหิต 57 ยูนิต คิดเป็นปริมาณโลหิต 22,800 ซีซี

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง