จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดย นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายให้
นางฉวีวรรณ คอวิเชียรกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ร่วมออกหน่วยรับบริจาค
โลหิตกับโรงพยาบาลปทุมธานี ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ได้ผู้บริจาคโลหิต จำนวน 140 คน ได้โลหิต จำนวน 63,000 ซีซี
ผู้บริจาคดวงตา จำนวน 6 ราย ผู้บริจาคอวัยวะ จำนวน 6 ราย ผู้บริจาคร่างกาย จำนวน 6 ราย

จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี