จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดยนางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายให้
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับงานธนาคารเลือดโรงพยาบาลปทุมธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ศูนย์การค้า
ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ได้ผู้บริจาคโลหิต จำนวน 197 รายได้โลหิต จำนวน 88,650 ซีซี ผู้บริจาคร่างกาย จำนวน 6 ราย
ผู้บริจาคอวัยวะ จำนวน 7 ราย ผู้บริจาคดวงตา จำนวน 7 ราย

จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี