จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันพุธที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 - 12.00 น.คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี และกิ่งกาชาดอำเภออินทร์บุรี
ร่วมกับสำนักงานภาคบริการโหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรีออกรับบริจาคโลหิตจากข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนทั่วไปอำเภออินทร์บุรี
ณ หอประชุมอำเภออินทร์บุรี ได้โลหิตทั้งสิ้น จำนวน 60 ราย และได้รับบริจาคดวงตา จำนวน 1 ราย ณ หอประชุมอำเภออินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี