จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญโรงพยาบาลอำนาจเจริญ และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ออกหน่วย
รับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมโรงเรียนอำนาจเจริญ ยอดผู้บริจาคจำนวน 209 ราย

จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ