จังหวัดอุทัยธานี

วันพฤหัสบดี ที่4 มกราคม2561 คณะกรรมการเหล่ากาชาดจ.อุทัยธานี รับบริจาคโลหิต ณ. ที่ว่าการอำเภอเมือง ผลการปฎิบัติงาน
ได้รับโลหิตจำนวน 110 ยูนิต 44,000 ได้รีบดวงตาจำนวน 2 ราย ​

จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี