จังหวัดระนอง

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 นางพรรณวิภา ปิยัมปุตระ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนอง มอบหมายให้นางนัฏชนก กุลสุนทร รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดระนอง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระนอง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองระนอง
จังหวัดระนอง จำนวนผู้บริจาคโลหิต 40 ราย จำนวนโลหิต 14,000 ซีซี

จังหวัดระนอง