จังหวัดระนอง

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 นางพรรณวิภา ปิยัมปุตระ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนอง มอบหมายให้นางกัญญาภร ผ่องศรี รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดระนอง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระนอง ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ณ บริษัทตันปุ้นเซลล์
แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ผู้บริจาคโลหิตจำนวน 38 ราย จำนวนโลหิต 13,300 ซีซี

จังหวัดระนอง