จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้กรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาด จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ทีมนางอารี เพราแก้ว) โดยมีนางสมจิตต บุญยเศรษฐ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและธนาคารเลือด
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ บริษัทบุญถาวร เซรามิค จำกัด สาขาสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตดวงตา และอวัยวะ เพื่อน้อมรำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีผู้บริหาร พนักงาน
ร่วมกิจกรรม ณ ลานเอนกประสงค์ บริษัทบุญถาวร เซรามิค จำกัด สาขาสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับโลหิตจำนวน 48 ยูนิต
มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 1 ราย และอวัยวะ 2 ราย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี