จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี/มอบหมายให้คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี/ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับคลังเลือดโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี ณ หอประชุมอำเภอวังสามหมอ
จังหวัดอุดรธานี ผู้บริจาคโลหิต 134 ราย ได้โลหิต จำนวน 53,600 ซี.ซี. ผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา - ราย อวัยวะ - ราย พร้อมทั้งได้มอบใบประกาศ
และเข็มผู้บริจาคโลหิตให้กับผู้บริจาคโลหิตครบ 7 ครั้ง, 16 ครั้ง และ 24 ครั้ง และในครั้งนี้ขอขอบคุณๆแม่จินตนา นุ่มวงศ์ ที่ได้มอบไข่ไก่เพื่อนำไปมอบให้
แก่ผู้ที่มาบริจาคโลหิตที่อำเภอวังสามหมอ

จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี